Kontrollansvarig


Vi åtar oss alla typer av uppdrag rörande kontrollansvar.


Bengt Jansson är kontrollansvarig, behörighet K och innehar certifikat hos RISE med certifikats nummer C001397.


Kontakta oss för mer information och för att boka ett möte.